Komunikacijos skyrius

  • formuoja ir įgyvendina STT išorinę ir vidinę komunikaciją;
  • užtikrina teisingos, tikslios ir nešališkos STT teikiamos informacijos apie STT veiklą ir rezultatus sklaidą;
  • formuoja STT įvaizdį ir reputaciją, siekiant didesnio pasitikėjimo Tarnyba;
  • užtikrina tinkamą STT vadovybės vidaus darbo organizavimą.