Administravimo valdyba

Administravimo valdyba užtikrina kokybišką STT vidaus administravimą, teisinį aptarnavimą ir STT tarptautinio bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimą, tinkamą pareiškimų, kreipimųsi ir paklausimų nagrinėjimą ir sprendimų dėl jų priėmimą.

Valdybą sudaro Teisės, Tarptautinio bendradarbiavimo, Bendrasis, Pareiškimų nagrinėjimo, Informacinių technologijų ir Pirkimų skyriai.