Specialiųjų tyrimų tarnyboje – Kuveito pareigūnų vizitas

Informacija atnaujinta: 2020-02-07 11:52
Specialiųjų tyrimų tarnyboje – Kuveito pareigūnų vizitas

Šiandien, vasario 28 d., Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT) lankėsi Kuveito antikorupcijos tarnybos atstovai: vadovo pavaduotojas Riad Hmoud Al-Hajrey ir valdybos narys Muhammad Sultan Al-Subaiey.

Vizito tikslas – pasidalyti patirtimi kovos su korupcija srityje.
Svečiams Specialiųjų tyrimų tarnyboje buvo pristatyta kovos su korupcija praktika Lietuvoje, trys pagrindinės STT veiklos sritys: baudžiamasis persekiojimas, korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir informavimas.
2007 m. Kuveitas yra ratifikavęs Jungtinių Tautų konvenciją prieš korupciją.

2009 m. Kuveite buvo patvirtinta Nacionalinė kovos su korupcija strategija, numatyta įsteigti nepriklausomą priežiūros ir kontrolės tarnybą korupcijos byloms tirti ir teismų departamentą šioms byloms nagrinėti.

2013 m. Kuveito Ministrų Taryba išleido dekretą ir paskyrė septynis narius į pirmosios Antikorupcijos tarnybos Patikėtinių tarybą. Patikėtinių tarybai pavesta kovoti su korupcija ir šalinti šį reiškinį šalyje.