Seimo Antikorupcijos komisija ir STT rengia Europos Komisijos pateiktą ES kovos su korupcija ataskaitos aptarimą

Informacija atnaujinta: 2020-02-07 12:52
Seimo Antikorupcijos komisija ir STT rengia Europos Komisijos pateiktą ES kovos su korupcija...

Seimo Antikorupcijos komisija ir Specialiųjų tyrimų tarnyba, įvertinusios Europos Komisijos pateiktą Europos Sąjungos kovos su korupcija ataskaitą, vasario 11 d. rengia viešą šio dokumento aptarimą ir diskusiją.

Diskusijos metu taip pat bus apžvelgti kovos su korupcija rezultatai, diskutuojama dėl įgyvendintų ir planuojamų įgyvendinti antikorupcinių priemonių, teisės aktų tobulinimo bei institucinių ir visuomeninių iniciatyvų.

Europos Komisija 2014 m. vasario 3 d. paskelbė pirmąją ES kovos su korupcija ataskaitą, kurioje akcentuojama, kad korupcija daro poveikį visoms ES valstybėms narėms bei ekonomikai, todėl išlieka spręstinu uždaviniu visoje Europoje. Ataskaitoje nurodoma, kad pastaraisiais metais valstybės narės ėmėsi daugelio iniciatyvų, bet jų rezultatai nevienodi siekiant užkirsti kelią korupcijai bei už ją nubausti. ES kovos su korupcija ataskaitoje paaiškinama padėtis kiekvienoje valstybėje narėje: kokios kovos su korupcija priemonės jau įdiegtos, kurios veikia gerai, ką būtų galima patobulinti ir kaip.

Ataskaitoje vienareikšmiškai teigiama, kad sukūrusi plačią teisinę sistemą Lietuva jau pademonstravo ryžtą užkirsti kelią korupcijai ir su ja kovoti, strateginės kovos su korupcija kryptys Lietuvoje yra visiškai teisingos. Taip pat yra atkreipiamas dėmesys į naujų efektyvesnių būdų paiešką siekiant užtikrinti politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei lobistinės veiklos kontrolę, viešųjų pirkimų skaidrumą, viešųjų ir privačių interesų tinkamą deklaravimą, atsakomybę bei korupcijos prevencijos gerinimą kitose srityse.

Diskusija dėl ataskaitos bus rengiama Konstitucijos salėje (Seimo I rūmai) 13 val.


Susitikime dalyvaus Antikorupcijos komisijos pirmininkas Vitalijus Gailius, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Saulius Urbanavičius.