Sausio mėnesį atlikti teisės aktų ar jų projektų antikorupciniai vertinimai

Informacija atnaujinta: 2020-05-15 13:35
Sausio mėnesį atlikti teisės aktų ar jų projektų antikorupciniai vertinimai

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Korupcijos prevencijos valdybos pareigūnų 2014 m. sausį antikorupciniu požiūriu įvertinti šie teisės aktai ar jų projektai:

1. Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašas, Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašas, Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašas ir Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašas ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklės. Įvertinta STT iniciatyva.

2. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo ir įstatymo papildymo 91 straipsniu įstatymo projektas. Įvertinta STT iniciatyva.

3. Lietuvos Respublikos vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas. Įvertinta STT iniciatyva.

4. Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 6 straipsnio ir ketvirtojo skirsnio nuostatos, reglamentuojančios verslinę žvejybą vidaus vandenyse. Įvertinta Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto teikimu.

5. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 11, 12, 16, 27 ir 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas ir Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 13 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas. Įvertinta Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos teikimu.

6. Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių projektas. Įvertinta STT iniciatyva.

7. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Įvertinta STT iniciatyva.

8. Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 2, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 2, 6 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Įvertinta Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos teikimu.

9. Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7 ir 8 priedėliais įstatymo projektas. Įvertinta Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos teikimu.