Kovo mėnesį atlikti teisės aktų ar jų projektų antikorupciniai vertinimai

Informacija atnaujinta: 2020-05-15 13:27
Kovo mėnesį atlikti teisės aktų ar jų projektų antikorupciniai vertinimai

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Korupcijos prevencijos valdybos pareigūnų 2014 m. kovą antikorupciniu požiūriu įvertinti šie teisės aktai ar jų projektai:

1. Kredito unijų įstatymo 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 45, 47, 52, 53, 61, 62, 64, 65, 70, 74 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 8 ir 11 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir įstatymo papildymo 251, 391, 641, 651 straipsniais įstatymo projektas. Įvertinta Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos teikimu.

2. Kelių įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 17, 18, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas ir Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas. Įvertinta Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos teikimu.

3. Tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatymo projektas, Administracinių teisės pažeidimų kodekso 13, 210, 224, 259¹, 320 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 447 straipsniu įstatymo projektas ir Baudžiamojo kodekso 199 straipsnio pakeitimo ir papildymo ir kodekso papildymo 160¹, 276¹, 276² ir 276³ straipsniais įstatymo projektas. Įvertinta Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto teikimu.

4. Valiutos keityklų operatorių įstatymo projektas ir Mokėjimo įstaigų įstatymo 4, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Įvertinta STT iniciatyva.

5. Šilumos ūkio įstatymo projektas. Įvertinta Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos teikimu.

6. Verslinę žvejybą vidaus vandenyse reglamentuojantys teisės aktai:
6.1.    Žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo tvarkos aprašas.
6.2.    Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklės.
6.3.    Verslinės žvejybos vidaus vandenyse leidimų išdavimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas.
6.4.    Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašas.
6.5.    Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2013-12-19 įsakymas Nr. AV-293 ,,Dėl Žvejybos kvotų vidaus vandenyse skyrimo komisijos sudarymo ir Žvejybos kvotų vidaus vandenyse skyrimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“.
6.6.    Žvejybos privačiuose bei bendrąja daline valstybės ir fizinių ar juridinių asmenų nuosavybės teise priklausančiuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose tvarkos aprašas.
6.7.    Mėgėjų žvejybos įstatymo 3 str. 4 d. ir 6 str. 5, 6 d.
Įvertinta Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto teikimu.

7. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10, 16 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas. Įvertinta Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos teikimu.

8. Teisės aktai, reglamentuojantys statybų užbaigimą:
8.1.    Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 16 ir 17 straipsniai.
8.2.    Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatai.
8.3.    Statybos techninis reglamentas 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“.
Įvertinta STT iniciatyva.

9. Teisės aktų projektai, reglamentuojantys advokato egzamino vykdymą, ir teisės aktai, reglamentuojantys pretendentų į teisėjus, prokurorus, notarus egzaminų ir valstybės tarnautojų, antstolių konkursų vykdymą:
9.1.    Teisingumo ministro įsakymo „Dėl Advokato kvalifikacinių egzaminų laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas.
9.2.    Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos nuostatai, patvirtinti Teisėjų tarybos 2013 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 13P-99-(7.1.2).
9.3.    Pretendentų egzaminų komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2012 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. I-27.
9.4.    Notaro kvalifikacinio egzamino nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 1R-225.
9.5.    Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatai ir Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu.
9.6.    Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 478.
Įvertinta STT iniciatyva.