Kauno mokytojai antikorupcinio ugdymo žinių sėmėsi konferencijoje

Informacija atnaujinta: 2020-02-07 10:48
Kauno mokytojai antikorupcinio ugdymo žinių sėmėsi konferencijoje

Gegužės 21 dieną Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyrius bendradarbiaudamas su Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Kauno valdyba Lietuvos švietimo istorijos muziejuje organizavo pirmąją konferenciją antikorupcinio mokinių ugdymo tema „Antikorupcinis mokinių ugdymas – prasminga veikla formuojant sąžiningą visuomenės narį“. Į konferenciją buvo pakviesti Kauno miesto mokyklų dalykų mokytojai, besidomintys antikorupcinio ugdymo galimybėmis mokykloje. Konferencijos tikslas – aptarti antikorupcinio mokinių ugdymo gerosios patirties sklaidą, šios veiklos svarbą ir rezultatus.

Konferencijos dalyviai turėjo galimybę išklausyti įvairių institucijų atstovų pranešimų: STT Kauno valdybos vyriausiasis specialistas Egidijus Papečkys, skaitęs pranešimą „Korupcija. Garbinga ir negarbinga kova“, apžvelgė istorines korupcijos ištakas, nagrinėjo šio reiškinio priežastis ir galimybes jam pasipriešinti. Pilietinės visuomenės vaidmenį kovojant su korupcija analizavo Lietuvos medicinos mokslų universiteto docentas dr. Raimundas Kaminskas, savo patirtimi apie antikorupcinio ugdymo galimybes įvedant bendrųjų mokinių kompetencijų vertinimo sistemą dalijosi Kauno šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Olivijus Spitrys ir daug kitų pedagogų.

Konferencijoje savo poziciją dėl korupcijos išsakė ir Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokiniai: Klaudijus Melys, Raminta Matonytė ir Aistė Ramanauskaitė. Klaudijus Melys konferencijoje skaitė pranešimą „Įstatymo ir žmogaus vertybinių nuostatų sąsajos“.

Konferencijos iniciatorė Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Vera Vasiljeva baigiamajame konferencijos pranešime akcentavo, jog „antikorupcinis mokinių ugdymas turi didelę prasmę ir vertę, pradedant nuo vieno atskiro asmens, pasiekti, kad įsigalėtų bendraminčių visuomenė, tampa įmanoma“.