Gegužės mėnesį atlikti teisės aktų ar jų projektų antikorupciniai vertinimai

Informacija atnaujinta: 2020-05-15 13:26
Gegužės mėnesį atlikti teisės aktų ar jų projektų antikorupciniai vertinimai

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Korupcijos prevencijos valdybos pareigūnų 2014 m. gegužę antikorupciniu požiūriu įvertinti šie teisės aktai ar jų projektai:

1. Teisės aktai, reglamentuojantys neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklą:
1.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 44–53 straipsniai.
1.2. Gyvosios gamtos apsaugos kontrolę vykdančių institucijų ir pareigūnų inspekcinės veiklos organizavimo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D1-484.
1.3. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 294 (su pakeitimais).
1.4. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 294 (su pakeitimais).
Įvertinta STT iniciatyva.

2. Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 33 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Įvertinta Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos teikimu.

3. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Įvertinta Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos teikimu.

4. Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. X-709 2, 8, 33 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Įvertinta Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos teikimu.

5. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Įvertinta Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto teikimu.

6. Žemės įstatymo Nr. I-446 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Įvertinta Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto teikimu.

7. Žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Įvertinta Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto teikimu.

8. Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas. Įvertinta Lietuvos Respublikos Seimo Audito komiteto teikimu.

9. Mokesčių administravimo įstatymo 28, 41, 55, 61, 68, 87, 89, 101, 1041, 1042, 110, 111, 129, 131, 154 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 551 straipsniu bei 56, 57, 58, 59, 60 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 35 straipsnio pakeitimo ir papildymo 901 straipsniu įstatymo projektas. Įvertinta Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos teikimu.

10. Teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, vadovų viešų konkursų organizavimą:
10.1. Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V-259 ,,Dėl viešų konkursų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, vadovų pareigoms eiti nuostatų patvirtinimo“ (su 2013 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. V-506 pakeitimais).
10.2. Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 299 ,,Dėl kvalifikacinių reikalavimų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams tvirtinimo“ (su 2013 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-254 pakeitimais).
10.3. Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. V-26 ,,Dėl konkurso į viešosios įstaigos Kauno klinikinės ligoninės direktoriaus pareigas komisijos sudarymo“. Įvertinta STT iniciatyva.

11. Privačios detektyvinės veiklos įstatymo projektas. Įvertinta Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto teikimu.

12. Vilniaus miesto savivaldybės priimti teisės aktai, reguliuojantys savivaldybės viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir vykdymą:
12.1. Įsigijimų organizavimo Vilniaus miesto savivaldybėje taisyklės, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. 1-770 (2007 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. 1-36 redakcija).
12.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos mažos vertės viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 40-1389 (2010 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-1024 redakcija).
12.3. Vilniaus miesto savivaldybės viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 40-1022 (2011 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 40-417 redakcija).
12.4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų procedūrų vadovas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 40-1023 (2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 40-48 redakcija).
12.5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 30-373.

Įvertinta STT iniciatyva.