Atlikta korupcijos rizikos analizė Trakų rajono savivaldybėje

Informacija atnaujinta: 2020-02-07 10:44
Atlikta korupcijos rizikos analizė Trakų rajono savivaldybėje

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai atliko korupcijos rizikos analizę Trakų rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė).

Korupcijos rizikos analizės tikslas – įvertinti korupcijos riziką Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių valdymo srityje ir socialinio būsto administravimo srityje. Taip pat buvo įvertinta, kaip Savivaldybėje įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės.

STT specialistų teigimu, Savivaldybė, siekdama sumažinti korupcijos atsiradimo riziką, vidaus teisės aktuose turėtų aiškiau reglamentuoti ir detalizuoti pastatų nuomos konkursus organizuojančių komisijų sudarymo ir šių komisijų sprendimų priėmimo tvarką. Be to, būtina tobulinti kontrolės mechanizmą ir užtikrinti, kad išnuomoti pastatai ir statiniai būtų naudojami pagal paskirtį.

Pareigūnų nuomone, Savivaldybėje taip pat būtina tobulinti socialinio būsto administravimo procedūras, pavyzdžiui: nustatyti aiškius socialinio būsto paskirstymo kriterijus ir sudaromų terminuotų nuomos sutarčių terminus.

Korupcijos rizikos analizę žiūrėkite čia