Nacionalinė kovos su korupcija programa ir jos įgyvendinimo dokumentai

Informacija atnaujinta: 2023-03-13 09:40

Seimo nutarimu buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, o 2020 m. lapkričio 4 d. Vyriausybė patvirtino šios programos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinį veiklos planą (ankstesnio laikotarpio 2015-2019 m. tarpinstitucinis veiklos planas).

Programos strateginis tikslas – sumažinti korupcijos mastą, padidinti skaidrumą, atvirumą viešajame ir privačiame sektoriuose, pasiekti, kad: Lietuvos korupcijos suvokimo indeksas 2025 metais būtų ne mažesnis nei 70 balų (Lietuvos korupcijos suvokimo indeksas 2019 metais – 60 balų).

Programos prioritetinės sritys: teisėkūra, teismų ir teisėsaugos institucijų veikla, ūkio subjektų veiklos priežiūra, viešieji pirkimai, sveikatos priežiūra, teritorijų planavimas ir statybos valstybinė priežiūra, viešasis administravimas ir valstybės tarnyba, antikorupcinis švietimas.

2015–2025 m. programos įgyvendinimo dokumentai

Data

Dokumentas
2023-03-07 Nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 m. programos įgyvendinimo 2020–2022 m. tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimas
2022-04-15 Nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 m. programos įgyvendinimo 2020-2022 m. tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimas
2021-04-22 Nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 m. programos įgyvendinimo 2020-2022 m. tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimas
2020-11-04 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2020-2022 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo
2020 03 15 Nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 m. programos įgyvendinimo 2015-2019 m. tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimo
2019 03 06 STT raštas dėl Nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos ir jos 2015-2019 metų tarpinstitucinio plano įgyvendinimo 
 2018 03 22 STT raštas dėl Nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos ir jos 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimo (priedas 1, priedas 2)
 2017 05 08 STT raštas Dėl Nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos ir 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimo apibendrinimo patikslinimo (priedas 1, priedas 2, priedas 3, priedas 4)
 2017 03 29 STT raštas Dėl Nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos ir 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimo apibendrinimo
 2017 03 03 Informacija apie atskirose viešojo sektoriaus srityse nustatytas aktualias problemas, susijusias
su korupcija, korupcijos rizikos veiksnius (priedas 1, priedas 2)
 2016 08 12 Tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimo 2015–2016 m. I pusm. ataskaita
 2016 05 06 Informacija apie Nacionalinės kovos su korupcija programos ir tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimą
 2016 02 08 Informacija apie atskirose viešojo sektoriaus srityse nustatytas aktualias problemas, susijusias su korupcija, korupcijos rizikos veiksnius
2015 06 17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2015-2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo