Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

2011–2014 m. Nacionalinė kovos su korupcija programa

2011 m. birželio 16 d. pradėta įgyvendinti atnaujinta Nacionalinė kovos su korupcija programa 2011–2014 metams.

Programos priemonės buvo  orientuotos į apčiuopiamus ir pamatuojamus rezultatus, įvardyti aiškesni siekiamų rezultatų kriterijai.

Programos įgyvendinimą organizavo Lietuvos Respublikos Vyriausybė dalyvaujant Specialiųjų tyrimų tarnybai. Programos įgyvendinimą koordinavo ir Programos priemonių plano įgyvendinimo kontrolę vykdė Tarpžinybinė komisija dalyvaujant Specialiųjų tyrimų tarnybai. Už programos įgyvendinimą buvo atsakingos valstybės ir savivaldybės įstaigos.

Programos įgyvendinimo dokumentai

Nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014 m. programos priemonių plano įgyvendinimo apibendrinimas už 2011–2012 m. laikotarpį 

Nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014 m. programos priemonių plano įgyvendinimo apibendrinimas už 2011–2012 m. laikotarpį  (Lydraštis, Priedas Nr.1

Nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014 metų programos įgyvendinimo priemonių planas ir jo vykdymo iki 2013 m. birželio 30 d. ataskaita   (Lydraštis,  Priedas Nr. 1)

Nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014 metų programos įgyvendinimo priemonių planas ir jo vykdymo iki 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita(LydraštisPriedas Nr. 2)

Nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014 metų programos įgyvendinimo priemonių planas ir jo vykdymo iki 2014 m. birželio 30 d. ataskaita(LydraštisPriedas Nr. 1Tikslų rezultatų kriterijų preliminarus vertinimas)

Nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014 metų programos veiksmingumo stebėsenos išvada.  Nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014 metų programos įgyvendinimo priemonių planas ir jo vykdymo iki 2014 m. gruodžio 31 d. ataskaita;  Priedas

Korupcijos rizikos veiksniai ir su korupcija susijusios problemos viešajame sektoriuje (2013 m. informacija)

Korupcijos rizikos veiksniai ir su korupcija susijusios problemos viešajame sektoriuje (2014 m. informacija)

Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti 2012 m. kovo 9 d. posėdžio protokolas.

Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti 2013 m. gegužės 27 d. posėdžio protokolas.

Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti 2013 m. spalio 4 d. posėdžio protokolas.

Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto 2013 m. spalio 16 d. posėdžio protokolas.

Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti 2013 m. gruodžio 18 d. posėdžio protokolas.

Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti 2014 m. kovo 26 d. posėdžio protokolas.

Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti 2014 m. birželio 16 d. posėdžio protokolas.

Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti 2014 m. spalio 17 d. posėdžio protokolas.

Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti 2015 m. balandžio 10 d. posėdžio protokolas.

Paieškos sistemoje galite peržiūrėti Programos priemones pagal reikšminį žodį arba pasirinkę instituciją, problemą, priemonę, priemonių įgyvendinimo laikotarpį, pažymėję jums rūpimą programos tikslą ar uždavinį. 
geltonai-mėlyna linija