Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

2009–2010 m. Nacionalinė kovos su korupcija programa

2009–2010 metų Nacionalinę kovos su korupcija programą vykdė 157 valstybės, savivaldybės įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos. Programos įgyvendinimą organizavo Lietuvos Respublikos Vyriausybė dalyvaujant Specialiųjų tyrimų tarnybai. Programos įgyvendinimą koordinavo ir Programos priemonių plano įgyvendinimo kontrolę vykdė Tarpžinybinė komisija dalyvaujant Specialiųjų tyrimų tarnybai.

Norėdami peržiūrėti visas programos priemones spauskite čia.

2009–2010 m. Nacionalinės kovos su korupcija programos veiksmingumo stebėsenos išvada (patikslinta)

2009–2010 m. I pusmečio Programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos išvada

2009 m. Programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos išvada

Paieškos sistemoje galite peržiūrėti Programos priemones pagal reikšminį žodį arba pasirinkę instituciją, problemą, priemonę, priemonių įgyvendinimo laikotarpį, pažymėję jums rūpimą programos tikslą ar uždavinį. 
geltonai-mėlyna linija