Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

Tyrimai ir analizėsSpausdinti

Sociologinės apklausos

„Lietuvos korupcijos žemėlapio“ tyrimas

Nuo 2001 m. STT inicijuoja visuomenės apklausas – „Lietuvos korupcijos žemėlapius“, kurių tikslas – įvertinti Lietuvos gyventojų, verslininkų ir valstybės tarnautojų požiūrį į korupciją, jos paplitimą, atskleisti minėtų grupių patirtį šioje srityje, nustatyti Lietuvos visuomenės antikorupcinį potencialą.

„Lietuvos korupcijos žemėlapis 2019“: Tyrimo santraukaPristatymo skaidrėsIšsami tyrimo ataskaita/ Pristatymo įrašasTyrimo santrauka ENG

„Lietuvos korupcijos žemėlapis 2018": Tyrimo santrauka; Pristatymo skaidrės

„Lietuvos korupcijos žemėlapis 2016“: Tyrimo santraukaVieno lapo santrauka/ Pristatymo skaidrės/ Išsami tyrimo ataskaita /Gyventojų apklausos duomenys (.sav formatu) / Įmonių vadovų apklausos duomenys (.sav formatu) / Valstybės tarnautojų apklausos duomenys (.sav formatu)

„Lietuvos korupcijos žemėlapis 2014“: Apklausos santrauka / Apklausos išvados / Gyventojų apklausos duomenys / Įmonių apklausos duomenys / Valstybės tarnautojų apklausos duomenys

„Lietuvos korupcijos žemėlapis 2011“

„Lietuvos korupcijos žemėlapis 2008“

„Lietuvos korupcijos žemėlapis 2007“

„Lietuvos korupcijos žemėlapis 2005“

„Lietuvos korupcijos žemėlapis 2004“


Korupcijos suvokimo indeksas (KSI)

Korupcijos suvokimo indeksas (KSI) yra vienas iš garsiausių pasaulyje korupcijos suvokimo tyrimų, kuris atskleidžia, kaip pasaulio valstybėms pavyksta kontroliuoti korupciją. Jis parodo, kaip šalyje suvokiama valstybės ar savivaldybių tarnautojų ir politikų korupcija. KSI įverčiai rikiuojasi šimto balų skalėje, kur 100 balų žymi labai skaidrią valstybę, 0 – labai korumpuotą. Indeksas nustatomas remiantis verslo atstovų apklausomis ir kitais ekspertų tyrimais, o naujausius tyrimo duomenis kasmet skelbia tarptautinė nevyriausybinė organizacija „Transparency International“ (TI).

2018 m. KSI / STT atlikta KSI analizė

2017 m. KSI / STT atlikta KSI analizė
2016 m. KSI
/ STT atlikta KSI analizė
2015 m. KSI
/ STT atlikta KSI analizė
2014 m. KSI / STT atlikta KSI analizė 
2013 m. KSI / STT atlikta KSI analizė
2012 m. KSI
2011 m. KSI

Korupcijos suvokimo indekso metodologija (anglų k.)


„Eurobarometro“ tyrimai

2017 m. Eurobarometro tyrimas
2015 m. Eurobarometro apžvalga – „Verslo požiūris į korupciją“

Eurobarometro“ tyrimas apie korupciją 2013, STT analitinė pažyma apie 2013 m. „Eurobarometro“ apklausą, „Eurobarometro“ 2013 klausimai ir Lietuvos rezultatai, jų palyginimas su Europos Sąjungos vidurkiu, korupcijos tolerancijos rodikliai.

2013 m. „Pasaulio korupcijos barometro“ analizė

Pasaulinis sukčiavimo tyrimas (2016 m.)

Europos Sąjungos inicijuoti ar remiami tyrimai

ES kovos su korupcija ataskaita (priedai: Lietuva, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vokietija, Airija, Graikija, Ispanija, Latvija, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė, Kipras, Vengrija, Malta, Liuksemburgas, Kroatija, Italija, Prancūzija)

Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupės ( angl. GRECO) Lietuvos vertinimo ataskaita ir rekomendacijos dėl Parlamento narių, teisėjų ir prokurorų korupcijos prevencijos

ERCAS tyrimas „Korupcijos kontrolė Europos Sąjungos valstybėse“

Europos Komisijos studija apie korupciją sveikatos sektoriuje (2013 m.), STT parengta santrauka apie korupcijos sveikatos priežiūros sektoriuje situaciją Lietuvoje

Tyrimas apie teisės aktų antikorupcinį vertinimą „Anti-Corruption Assessment of Laws

„Transparency International“ Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai vertinimas (2014 m.), STT parengta santrauka

„Transparency International“ tyrimas apie pranešėjų apsaugą Europos Sąjungoje, STT parengta santrauka apie pranešėjų apsaugos situaciją Lietuvoje

Europos viešosios atskaitomybės mechanizmai (angl. European Public Accountability Mechanisms (EuroPAM ) duomenų bazė. Tai dalis Europos Komisijos finansuojamo projekto „Skaitmeninis pranešėjas“ (angl. DIGIWHIST), kuriuo siekiama padidinti pasitikėjimą vyriausybėmis ir pagerinti valstybių išlaidų efektyvumą Europoje.

Kiti tyrimai

2019 m. „Korupcijos ir ekonominės plėtros ryšys: Vidurio ir Rytų Europos pokomunistinių valstybių atvejis", parengta STT.

2019 m. Pasaulio konkurencingumo ataskaita, 2019", Pasaulio ekonomikos forumas. STT parengta Lietuvos situacijos analizė

2018 m. „Pasaulio konkurencingumo ataskaita, 2018“, Pasaulio ekonomikos forumas. STT parengta Lietuvos situacijos analizė.

2018 m. „Tvaraus valdymo rodikliai“ (Sustainable Governance Indicators), Bertelsmano fondas. STT parengta Lietuvos situacijos analizė;

2016 m. „Pasaulinis korupcijos barometras“, „Transparency International“.  STT parengta rezultatų apžvalga

2016–2017 m. Pasaulinio konkurencingumo tyrimas. STT parengta rezultatų apžvalga dėl  Lietuvos institucinės antikorupcinės aplinkos pokyčių.

Lietuvos teisės instituto mokslinė išvada „Dėl Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių ir Europos Sąjungos įsipareigojimų kriminalizuoti korupciją viešajame ir privačiame sektoriuose įgyvendinimo“ (2016-05-13)

Lietuvos teisės instituto tyrimas „Korupcija privačiame sektoriuje 2014“, STT parengta santrauka

Lietuvos įmonių atstovų apklausa (2013 m.)

Sektoriniai tyrimai ir analizės

Lietuvos savivaldybių antikorupcijos komisijų veiklos rezultatai (2016–2017 m.)

Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingų įstaigų ir institucijų interneto svetainių atitikties Vyriausybės nutarimui Nr. 480 analizė

Lietuvos savivaldybių antikorupcijos komisijų veiklos efektyvumo analizė

Viešųjų pirkimų skaidrumo tyrimas

Korupcijos apraiškos atrinktose šalies apskrityse ir savivaldybėse 2004 m.

Ekspertų tyrimas „Korupcijos pasireiškimas teikiant suaugusiųjų reabilitacijos paslaugas“

Lietuvos sveikatos priežiūros sektoriaus sociologinis tyrimas

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių skilties „Korupcijos prevencija“ analizė

 

Atnaujinta: 2019-03-14

geltonai-mėlyna linija