Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

Informacija apie darbo užmokestįSpausdinti

Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių. Dėl mokesčių reformos nuo 2019 m. sausio 1 d. bruto darbo užmokestis padidintas 1,289 karto.

Pareigybės pavadinimas 2018 m. IV ketv. 2019 m. I ketv.
STT pareigūnai
Direktorius 3744 4889
Direktoriaus pavaduotojas 3442 4494
Valdybos viršininkas 3010 4005
Valdybos viršininko pavaduotojas 2933 3830
Skyriaus viršininkas 2510 3320
Skyriaus viršininko pavaduotojas 2638 3672
Poskyrio viršininkas 2301 3064
Vyriausiasis specialistas 2164 2863
Vyresnysis specialistas 1867 2468
Specialistas 1383 1861
Jaunesnysis specialistas 1313 1720


Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas 2018 m. IV ketv. 2019 m. I ketv.
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Vyriausiasis specialistas 1317 1861
Vyresnysis specialistas 1026 1361
Specialistas 763 994
Jaunesnysis specialistas 586 782
Valytoja 576 782

 

2018 m. IV ketvirtį pareigūnams už pavyzdingą tarnybą ir asmeninį išskirtinį indėlį, įgyvendinant STT nustatytus tikslus ir pasiektus rezultatus bei įgyvendintus uždavinius, kokybiškai ir kiekybiškai viršijančius kitų tokias pačias pareigas einančių pareigūnų veiklos rezultatus, išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos. Išmokų suma 7850,75 Eur.

2018 m. IV ketvirtį pareigūnams už pavyzdingą tarnybą labai gerai ar gerai įvertinus pareigūno tarnybinę veiklą per eilinę atestaciją, darbuotojams už labai gerą darbuotojo darbą kalendoriniais metais, išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos. Išmokų suma 59368,58 Eur.

Atnaujinimo data: 2019-04-08

geltonai-mėlyna linija