Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

Informacija apie darbo užmokestįSpausdinti

Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas 2018 m. II ketv. 2018 m. III ketv.
STT pareigūnai
Direktorius 3671 3744
Direktoriaus pavaduotojas 3407 3442
Valdybos viršininkas 2981 2996
Valdybos viršininko pavaduotojas 2965 2902
Skyriaus viršininkas 2528 2510
Skyriaus viršininko pavaduotojas 2591 2638
Poskyrio viršininkas 2281 2294
Vyriausiasis specialistas 2149 2168
Vyresnysis specialistas 1857 1861
Specialistas 1385 1381
Jaunesnysis specialistas 1304 1310


Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas 2018 m. II ketv. 2018 m. III ketv.
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Vyriausiasis specialistas 1171 1171
Vyresnysis specialistas 908 908
Specialistas 779 713
Jaunesnysis specialistas 586 0
Valytoja 576 576

 

2018 m. III ketvirtį 4-iems pareigūnams už pavyzdingą tarnybą ir asmeninį išskirtinį indėlį, įgyvendinant STT nustatytus tikslus ir pasiektus rezultatus bei įgyvendintus uždavinius, kokybiškai ir kiekybiškai viršijančius kitų tokias pačias pareigas einančių pareigūnų veiklos rezultatus, išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos. 

Atnaujinimo data: 2018-10-11

geltonai-mėlyna linija