Kas yra antikorupcinis vertinimas?

Informacija atnaujinta: 2022-06-21 14:22

Siekiant teisinio reguliavimo skaidrumo ir užkirsti kelią galimybei pasinaudoti netobulų teisės aktų spragomis atliekamas norminių teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas.

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas – esamo ir (ar) numatomo teisinio reguliavimo vertinimas antikorupciniu požiūriu ir teisinio reguliavimo trūkumų, galinčių sudaryti prielaidas korupcijai, nustatymas.