Teisės aktų antikorupcinis vertinimas

Siekdami teisinio reguliavimo skaidrumo ir stengdamiesi užkirsti kelią galimybei pasinaudoti netobulų įstatymų spragomis atliekame teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą.

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas – teisės aktų ir (ar) teisės aktų projektų vertinimas, siekiant nustatyti esamo ar numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai.

Teisės aktus ar jų projektus antikorupciniu požiūriu vertiname:

  • savo iniciatyva;
  • Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko, Seimo komiteto, komisijos, frakcijos siūlymu.

Atlikdami teisės aktų ar jų projektų vertinimą vadovaujamės Korupcijos prevencijos įstatymu ir STT direktoriaus patvirtinta tvarka. Kitos įstaigos dirba vadovaudamosi Vyriausybės nustatyta tvarka.

2019 metais įvertinome 338 teisės aktus ar jų projektus (t. y. 6 proc. daugiau nei 2018 metais). Antikorupciniu požiūriu įvertinti 199 galiojantys teisės aktai ir 189 teisės aktų projektai. Didžioji dali vertinimų (t. y. 93 proc.) įvertinti Specialiųjų tyrimų tarnybos iniciatyva, 7 proc. vertinimų – pagal institucijų prašymą. 2019 metais buvo parengtos 176 antikorupcinio vertinimo išvados.

STT teisės aktų antikorupcinio vertinimo išvadas rasite Lietuvos Respublikos Seimo dokumentų paieškos sistemoje.

Dokumentų paieškos sistemoje suveskite:

  • Rūšis – Antikorupcinio vertinimo išvada;
  • Įstaiga - Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba;
  • Žodžiai pavadinime - raktinį žodį arba žodžius (pvz. viešieji, arba vieš*).

Specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio vertinimo išvados įgyvendinimo pažyma