Kita medžiaga

Informacija atnaujinta: 2022-04-06 10:45

Korupcijos prevencijos priemonės ir jų įgyvendinimo teoriniai ir praktiniai aspektai, pristatymas 2022-02-25


Viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

Projektas „Viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas antikorupcinės aplinkos kūrimo ir korupcijos prevencijos priemonių vykdymo srityse“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0003

1. Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigoje: pristatymo skaidrės, mokomoji medžiagaprograma.

2. Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas: pristatymo skaidrės, mokomoji medžiagaprograma.

3. Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, taip pat asmenis, kuriuos į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, pateikimas: pristatymo skaidrės, mokomoji medžiaga, programa.

4. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas: pristatymo skaidrės, mokomoji medžiaga, programa.

5. Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimas: pristatymo skaidrės, mokomoji medžiaga, programa.

6. Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas: pristatymo skaidrės, mokomoji medžiaga, programa.