Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri įstaigos veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai.

Įstaigos, kurios nusistato, kad jų veiklos srityse egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, mums teikia motyvuotas išvadas.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas padeda įsivertinus didžiausius korupcijos rizikos veiksnius, numatyti konkrečias priemones problemoms valdyti ir šalinti.

2019 metais organizavome 38 metodinės pagalbos renginius korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, antikorupcinio teisės aktų projektų vertinimo, kovos su korupcija programų rengimo ir kitais klausimais. 2019 metais gavome 82 valstybės ar savivaldybių įstaigų, įmonių, akcinių bendrovių korupcijos pasireiškimo tikimybės išvadas bei atlikome 24 korupcijos rizikos analizes.

Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijos.

Pateikiame keletą gerų korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pavyzdžių:

Pristatymas – Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodinės rekomendacijos

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo klausimais konsultuoja Korupcijos rizikos skyriaus viršininkas Vidmantas Mečkauskas, tel. (8 706) 62 745, el. p. vidmantas.meckauskas@stt.lt