Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Korupcijos pasireiškimo tikimybė (KPT) – prielaida, kad tam tikri įstaigos veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai.

Įstaigos, kurios nusistato, kad jų veiklos srityse egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, mums teikia motyvuotas išvadas.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas padeda įsivertinus didžiausius korupcijos rizikos veiksnius, numatyti konkrečias priemones problemoms valdyti ir šalinti.

Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijos.

Pateikiame keletą gerų korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pavyzdžių:

Pristatymas – Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodinės rekomendacijos


KPT nustatymo klausimais konsultuoja Aistė Aleknienė, tel. 8 687 18032, el. p. aiste.alekniene@stt.lt