Kitos kovos su korupcija programos

Informacija atnaujinta: 2020-10-20 16:12

Korupcijos prevencijos įstatyme kovos su korupcija programos skirstomos į Lietuvos Respublikos nacionalinę, šakines, institucines ir kitas programas.

Nacionalinę kovos su korupcija programą rengia, jos įgyvendinimą organizuoja ir kontroliuoja Vyriausybė, dalyvaujant Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT).

Šakines, institucines ir kitas kovos su korupcija programas rengia valstybės ir savivaldybių bei nevyriausybinės organizacijos, kurios Nacionalinėje kovos su korupcija programoje ir kituose norminiuose aktuose įpareigotos tokias programas parengti.

Nacionalinę kovos su korupcija programą Vyriausybės teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas, o kitas programas – jas parengusios valstybės ar savivaldybės įstaigos ar nevalstybinės įstaigos vadovas, kuris asmeniškai atsako už patvirtintos programos įgyvendinimą.

Šakines kovos su korupcija programas, kurios paprastai apima kelių valstybės ar savivaldybių įstaigų veiklos sritis, pvz.: statybos, sveikatos apsaugos, teisėsaugos ir kt., rengia valstybės arba savivaldybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, o tvirtina, atsižvelgiant į ūkio ar srities reikšmę, Vyriausybė arba Lietuvos Respublikos Seimas.

Institucines kovos su korupcija programas taip pat rengia ir įgyvendina valstybės ar savivaldybių įstaigos, kuriose buvo atlikta korupcijos rizikos analizė ir pasiūlyta parengti tokią programą.

Programų įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų vadovai arba šių įstaigų struktūriniai padaliniai arba asmenys, įstaigos vadovo įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę įstaigoje.

Korupcijos prevencijos programų rengimo rekomendacijos:

Nacionalinės kovos su korupcija programos monitoringo klausimais konsultuoja Koordinavimo ir stebėsenos skyriaus viršininkas Edvinas Chorostinas – tel. (8 706) 62 743, el. p. edvinas.chorostinas@stt.lt 

Kitais kovos su korupcija programų rengimo klausimais konsultuoja Korupcijos rizikos skyriaus viršininkas Vidmantas Mečkauskas – tel. (8 706) 62 745, el. p. vidmantas.meckauskas@stt.lt