Atsparumo korupcijai lygio nustatymas

Informacija atnaujinta: 2020-02-04 09:33

Atsparumo korupcijai reikalavimų valstybės ir savivaldybių įstaigose įgyvendinimo įvertinimo tikslas – padėti valstybės ir savivaldybių įstaigoms įsivertinti atsparumo korupcijai reikalavimų vykdymą įstaigoje: pasitikrinti, ar pakankamai yra imamasi veiksmų, kuriant ir įgyvendinant korupcijai atsparią aplinką įstaigoje ir nusistatyti atsparumo korupcijai lygį.

Šį įsivertinimą įstaigoms rekomenduojama atlikti kasmet pagal Antikorupcinės aplinkos vadovo 17.15-17.24 prieduose pateiktus priemonių vykdymo vertinimo klausimynus. Rekomenduotina įstaigoms užpildytus klausimynus (183 – 192 psl.) ir atsparumo korupcijai reikalavimų įgyvendinimo įsivertinimą viešinti savo tinklapių skiltyje „Korupcijos prevencija". 

Klausimynų užpildymas ir atsparumo korupcijai lygio apskaičiavimas

Pirmas žingsnis

Įstaigos pildo klausimynus ir pažymi vieną iš galimų atsakymų: „Taip“, „Iš dalies“ arba „Ne“ bei pateikia jo vertinimą.

Antras žingsnis 

Kiekvieno užpildyto klausimyno įvertinimas apskaičiuojamas pagal surinktų balų vidurkį.

Trečias žingsnis

Apskaičiuojamas bendrasis įstaigos atsparumo korupcijai lygis (AKL).

Ketvirtas žingsnis

AKL siūloma vertinti pagal šiuos intervalus:

1) aukštas AKL, kai apskaičiuoto AKL reikšmė nuo 0,8 iki 1.

2) aukštesnis nei vidutinis AKL, kai apskaičiuoto AKL reikšmė nuo 0,6 iki 0,8.

3) vidutinis AKL, kai apskaičiuoto AKL reikšmė nuo 0,4 iki 0,6.

4) žemesnis nei vidutinis AKL, kai apskaičiuoto AKL reikšmė nuo 0,2 iki 0,4.

5) žemas AKL, kai apskaičiuoto AKL reikšmė nuo 0 iki 0,2.