Informacijos apie STT antikorupcinio vertinimo išvados įgyvendinimą paskelbimas

Informacija atnaujinta: 2022-06-22 09:48

Teisės akto projektą parengęs, teisės aktą priėmęs ar jo priėmimą inicijavęs subjektas, gavęs iš Specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio vertinimo išvadą, per du mėnesius nuo šios išvados gavimo dienos viešai paskelbia apie tai, kaip atsižvelgta (planuojama atsižvelgti) į pateiktas pastabas ir pasiūlymus, arba, jeigu į pateiktas pastabas ir pasiūlymus neatsižvelgta, nurodo to priežastis ir motyvus. Šią informaciją teisės akto projektą parengęs, teisės aktą priėmęs ar jo priėmimą inicijavęs subjektas paskelbia Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje ir pateikia Specialiųjų tyrimų tarnybai nuorodą į ją.

Specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio vertinimo išvados įgyvendinimo pažyma

Informacijos apie STT antikorupcinio vertinimo išvados įgyvendinimą paskelbimas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje

Teisės aktų antikorupcinio vertinimo klausimais konsultuoja Gintas Kerbelis, tel. 8 706 63294, el. p. gintas.kerbelis@stt.lt.