Rekomenduojame

Informacija atnaujinta: 2020-02-05 16:50
  • įvertinti pareigybių paskirtį ir joms priskirtas funkcijas, siekiant nustatyti pareigybes, patenkančias į padidintos rizikos grupę;
  • sudaryti sąrašą pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį bus pateikiamas rašytinis prašymas STT;
  • sąrašą paskelbti interneto tinklalapiuose, pasikeitus organizacinei struktūrai – atnaujinti.