Kam ir kaip bus pateikta informacija?

Informacija atnaujinta: 2020-02-05 16:48
  • informacija bus pateikta tik asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui: valstybės politikui, valstybės ar savivaldybės įstaigos ar įmonės vadovui, kolegialaus valdymo organo vadovui;
  • į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui informacija apie kiekvieną asmenį bus pateikta atskirais raštais;
  • tuo atveju, jei apie asmenį buvo surinkta ir įslaptinta informacija, asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui bus pateikta 2 dokumentais: viename bus išdėstyta neįslaptinta, o kitame įslaptinta informacija; šie dokumentai į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui pateikiami kartu;
  • į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui bus pateikta tik tokios slaptumo žymos įslaptinta informacija, su kuria dirbti ar susipažinti jam išduotas leidimas.