Antikorupcinis švietimas

Skatiname netoleruoti korupcijos ir parodome jos daromą žalą

Informuojame visuomenę apie neigiamas korupcijos pasekmes ir raginame aktyviai pasipriešinti korupcijai. Korupciniai nusikaltimai – nėra lengvesni už kitus nusikaltimus, todėl visuomenė neturėtų būti jiems atlaidi.

Pagrindinis antikorupcinio STT visuomenės švietimo strateginis tikslas yra vaikų, jaunimo, valstybės tarnautojų antikorupcinis švietimas.

Jaunimo antikorupcinis švietimas vykdomas į mokomuosius dalykus ir studijų programas įtraukiant antikorupcines temas. Taip pat organizuojame, skatiname ir prisidedame prie neformalaus ugdymo – jaunimo antikorupcinių akcijų ir renginių.

Nuolat rengiame seminarus ir mokymus antikorupcinėmis temomis valstybės, savivaldybės bei jų įstaigų tarnautojams. 

Atsižvelgdami į Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nurodymus dėl koronaviruso prevencijos, atšaukiame ir atidedame suplanuotas Specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio švietimo paskaitas ar praktinius seminarus institucijose. Atidėjimo trukmė gali kisti priklausomai nuo valstybės teikiamų rekomendacijų ir nurodymų.

2020 metų I pusmečio paskaitų ir praktinių seminarų planą galite rasti čia.

Užpildykite prašymą surengti antikorupcinio švietimo paskaitą ar seminarą ir atsiųskite jį el. p. dokumentai@stt.lt

Specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio švietimo tvarkos aprašas.

Antikorupcinio švietimo klausimais konsultuoja laikinai einantis Antikorupcinio švietimo skyriaus viršininko pareigas Benas Aldakauskas tel. (8 706) 63 355, el. p. benas.aldakauskas@stt.lt. ir Aira Gecevičiūtė tel. (8 706) 63 410, el. p. aira.geceviciute@stt.lt. 

Antikorupcinio švietimo ir visuomenės informavimo 2019 m. veiklos rezultatai: