Antikorupcinis švietimas

Skatiname netoleruoti korupcijos ir parodome jos daromą žalą

Informuojame visuomenę apie neigiamas korupcijos pasekmes ir raginame aktyviai pasipriešinti korupcijai. Korupciniai nusikaltimai – nėra lengvesni už kitus nusikaltimus, todėl visuomenė neturėtų būti jiems atlaidi.

Pagrindinis antikorupcinio STT visuomenės švietimo strateginis tikslas yra vaikų, jaunimo, valstybės tarnautojų antikorupcinis švietimas.

Jaunimo antikorupcinis švietimas vykdomas į mokomuosius dalykus ir studijų programas įtraukiant antikorupcines temas. Taip pat organizuojame, skatiname ir prisidedame prie neformalaus ugdymo – jaunimo antikorupcinių akcijų ir renginių.

Nuolat rengiame seminarus ir mokymus antikorupcinėmis temomis valstybės ir savivaldybių įstaigų tarnautojams. 

2020 metų I pusmečio paskaitų ir praktinių seminarų planą galite rasti čia.

Užpildykite prašymą surengti antikorupcinio švietimo paskaitą ar seminarą ir atsiųskite jį el. p. dokumentai@stt.lt Specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio švietimo tvarkos aprašas.

Antikorupcinio švietimo klausimais konsultuoja laikinai einantis Antikorupcinio švietimo skyriaus viršininko pareigas Benas Aldakauskas tel. (8 706) 63 355, el. p. benas.aldakauskas@stt.lt. ir Aira Gecevičiūtė tel. (8 706) 63 410, el. p. aira.geceviciute@stt.lt.