Antikorupcinis švietimas

Skaidrumas – visų mūsų rankose

Pagrindinis STT antikorupcinio švietimo tikslas – padėti kiekvienam visuomenės nariui ugdyti pilietiškas ir sąmoningas vertybes, prisidėti formuojant Lietuvos gyventojo skaidrumo nuostatas, skleisti žinią apie sąžiningumo visuomenėje svarbą ir naudą. Švietimas, kaip procesas, yra nuolatinis ir nesibaigiantis, visada besikeičiantis ir prisitaikantis prie naujovių.

Ugdant vertybes ir formuojant antikorupcines nuostatas, naudojami įvairūs, kiekvienai auditorijai vis kitaip pritaikomi metodai – paskaitos, praktiniai seminarai, viešos teminės akcijos ir iniciatyvos. Kiekviena iš išvardintų formų turi prasmę – padėti suvokti sąmoningo ir tvirto piliečio svarbą demokratinei visuomenei.

Antikorupcinio visuomenės švietimo tikslinės grupės – vaikai, jaunimas, valstybės tarnautojai ir verslo atstovai. Jaunimo antikorupcinis švietimas vykdomas į mokomuosius dalykus ir studijų programas įtraukiant antikorupcines temas. Taip pat organizuojama, skatinama ir prisidedama prie neformalaus ugdymo – jaunimo antikorupcinių akcijų ir renginių.

Antikorupcinio švietimo specialistai visoje Lietuvoje nuolat veda paskaitas ir praktinius seminarus antikorupcinėmis temomis valstybės, savivaldybės bei jų įstaigų tarnautojams, privataus verslo atstovams. 

2020 metų II pusmečio paskaitų ir praktinių seminarų planą galite rasti čia.

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės sprendimu, vykdant koronaviruso prevenciją, STT antikorupcinio švietimo paskaitos yra atidedamos arba pagal galimybes bus organizuojamos nuotoliniu būdu iki atskiro sprendimo.

Norėdami surengti antikorupcinio švietimo paskaitą ar praktinį seminarą Jūsų institucijoje užpildykite prašymą surengti antikorupcinio švietimo paskaitą ar seminarą ir atsiųskite jį el. p. dokumentai@stt.lt

Taip pat kviečiame susipažinti su Specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio švietimo tvarkos aprašu.

Antikorupcinio švietimo klausimais konsultuoja Antikorupcinio švietimo skyriaus viršininkas Benas Aldakauskas tel. (8 706) 63 355, el. p. benas.aldakauskas@stt.lt ir vyresnioji specialistė Aira Gecevičiūtė tel. (8 706) 63 410, el. p. aira.geceviciute@stt.lt.

Antikorupcinio švietimo ir visuomenės informavimo 2019 m. veiklos rezultatai: