Kovos su korupcija programos

Informacija atnaujinta: 2020-11-23 15:29

Kovos su korupcija programos – tai viena iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatytų korupcijos prevencijos priemonių.

Tarnyba dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybei rengiant Nacionalinę kovos su korupcija programą, organizuojant ir kontroliuojant jos įgyvendinimą, teikia siūlymus bei stebi, kaip įgyvendinami jos pateikti pasiūlymai.