Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

Teisės aktaiSpausdinti

Tarptautiniai teisės aktai

Data Numeris Pavadinimas
2013-01-17     Susitarimas dėl tarptautinės organizacijos – Antikorupcijos akademijos – įsteigimo
2005-10-31     Jungtinių tautų konvencija prieš korupciją
2003-05-13     Baudžiamosios teisės konvencijos dėl korupcijos papildomas protokolas
1999-11-04     Civilinės teisės konvencija dėl korupcijos
1999-01-27     Baudžiamosios teisės konvencija dėl korupcijos
1997-11-21     Konvencija dėl kovos su užsienio valstybių pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose

ES teisės aktai

Data Numeris Pavadinimas
2011-06-07   11237/11   Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui – kova su korupcija ES
2011-06-02   KOM(2011) 309   Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos parlamentui pagal 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 9 straipsnį
2007-06-18   COM/2007/328   KOMISIJOS ATASKAITA TARYBAI pagal 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 9 straipsnį
2003 07 2   2003/568/TVR   TARYBOS PAMATINIS SPRENDIMAS dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje
1999-06-02   1999/396   KOMISIJOS SPRENDIMAS dėl vidaus tyrimų, susijusių su Bendrijos interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kurios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų (pranešta dokumentu SEC(1999) 802) 1999/396/EB, EAPB, Euratomas 1999 m.
1999-05-25   1999/394   TARYBOS SPRENDIMAS dėl vidaus tyrimų, susijusių su Bendrijos interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kurios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų 1999/394/EB, Euratomas 1999 m. gegužės 25 d.
1998-12-22   1998/742   BENDRIEJI VEIKSMAI 1998 m. gruodžio 22 d., Tarybos priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl korupcijos privačiame sektoriuje
1997-10-06   1997/661   BENDROJI POZICIJA 1997 m. spalio 6 d. Tarybos nustatyta remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl derybų Europos Taryboje ir EBPO dėl korupcijos
1997-06-25   1997/C195/02   KONVENCIJA dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies c punktu

Įstatymai

Data Numeris Pavadinimas
2012-10-02   XI-2234   Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymas
2004-09-23   IX-2428   Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas
2003-04-01   IX-1409   Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statutas
2002-05-28   IX-904   Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
2002-03-14   IX-785   Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas
2000-09-26   VIII-1968   Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
2000-05-27   VIII-1749   Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymas
2000-05-02   VIII-1649   Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas
1999-11-25   VIII-1443   Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas
1999-07-08   VIII-1316   Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas
1999-06-17   VIII-1234   Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
1997-07-02   VIII-371   Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas
1996-06-11   I-1374   Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Seimo ir Vyriausybės nutarimai

Data Numeris Pavadinimas
2016-04-13   355   Vyriausybės nutarimas „Dėl Socialinių garantijų taikymo ir vienkartinių piniginių išmokų skyrimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo“
2015-03-10   XIII-1537   Seimo nutarimas „Dėl LR nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 programos patvirtinimo“
2014-03-12   243   Vyriausybės nutarimas dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo
2013-03-20   239   Vyriausybės nutarimas „Dėl Vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos pašalpos skirtumas vidaus tarnybos sistemos, pataisos, STT ir žvalgybos pareigūnams kompensuojamas, kai pareigūnai tampa laikinai nedarbingi dėl tarnybinių pareigų atlikimo [...]"
2011-06-16   XI-1457   Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo“ pakeitimo
2010-06-08   XI-889   Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2009 m. veiklos ataskaitos
2010-01-19   XI-657   Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos paskyrimo Europos Sąjungos valstybių narių kovos su korupcija kontaktinių punktų tinklo nare
2009-06-16   XI-298   Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2008 m. veiklos ataskaitos
2008-06-19   X-1632   Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2007 m. ataskaitos
2007-06-27   X-1230   Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2006 m. ataskaitos
2006-06-20   X-703   Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2005 m. ataskaitos
2005-06-21   X-267   Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2004 m. ataskaitos
2003-08-19   1053   Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų tarnybinio ženklo ir tarnybinio pažymėjimo pavyzdžių patvirtinimo
2002-10-08   1601   Vyriausybės nutarimas dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo
2002-01-17   IX-711   Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo
1999-01-15   62   Vyriausybės nutarimas dėl organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos programos

Seimo komitetų sprendimai

Data Numeris Pavadinimas
2011-06-01   104-SPR-6   Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio Saugumo ir gynybos komiteto sprendimas dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos 2010 m. veiklos ataskaitos

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymai

Data Numeris Pavadinimas
2017-03-21   2-101   Dėl STT direktoriaus 2016 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 2-349 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos pirkimų iniciatorių ir pirkimų organizatorių paskyrimo, jų nešališkumo deklaracijos ir konfirencialumo pasižadėjimo formų patvirtinimo" pakeitimo
2016-11-25   2-490   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009-09-21 įsakymo Nr. 2-232 „Dėl LR STT darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2016-11-22   2-480   Dėl patirtų nuostolių ar materialinės žalos kompensavimo pažymos formos patvirtinimo
2016-11-21   2-476   Dėl LR STT pareigūnų rezervo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-09-16   2-362   Dėl sveikatos sutrikdymo atveju išmokamos kompensacijos dydžio nustatymo sąlygų patvirtinimo
2016-09-12   2-349   Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos pirkimų iniciatorių ir pirkimų organizatorių paskyrimo, jų nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimo formų patvirtinimo
2016-09-06   2-340   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 metų rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 2-281 „Dėl STT supaprastinų pirkimų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
2016-08-03   2-999   Dėl skyrimo į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos struktūrinių padalinių, nesančių kitame struktūriniame padalinyje, vadovų ir pavaduotojų pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-08-02   2-297   Dėl LR STT direktoriaus 2012-05-03 įsakymo Nr. 2-148 „Dėl baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų darymo ir jų apskaitos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2016-07-28   2-292   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno tarnybinio pažymėjimo blanko privalomosios formos aprašo patvirtinimo
2016-04-15   2-164   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatų patvirtinimo
2016-03-30   2-140   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno statuso atkūrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-03-04   2-106   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų ir darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tarkos aprašo patvirtinimo
2016-02-29   2-95   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymo nr. 2-283 „Dėl pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo
2016-02-26   2-92   Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 21 d. įsakymo 2- 232 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
2016-02-18   2-79   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų patirtų teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-02-18   2-80   Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų, atšaukštų iš kasmetinių atostogų, patirtų išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-01-29   2-44   Dėl STT direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. 131 „Dėl persikėlimo išlaidų dėl perkėlimo į kitas pareigas ir laikino pavedimo atlikti kitas pareigas kitoje gyvenamojoje vietoje kompensavimo" pakeitimo
2016-01-29   2-48   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-323 „Dėl STT darbo reglamento patvirtinimo pakeitimo“
2016-01-20   2-22   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos specialiųjų priemonių sąrašo patvirtinimo
2016-01-19   2-20   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo taisyklių patvirtinimo
2016-01-13   2-14   Dėl STT direktoriaus 2011-06-28 įsakymo Nr. 2-215 „Dėl neigiamos informacijos apie STT pareigūnus tikrinimo tvarkos aprašo ir tarnybinių nusižengimų tyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo STT pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2016-01-12   2-12   Dėl atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas tvarkos patvirtinimo
2016-01-06   2-6   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2012 m. gegužės 18 d. įsakymo nr. 2-160 „Dėl STT mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
2015-12-14   2-503   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymo nr. 2-283 „Dėl pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo
2015-09-16   2-283   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 2-283 „Dėl pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo
2015-09-06   2-283   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 2-283 „Dėl pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo
2015-08-07   2-307   Dėl STT įvertinimo, ar pirkimas yra susijęs su žvalgybinio pobūdžio veikla, komisijos darbo reglamento patvirtinimo
2015-02-18   2-83   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos medalio „Už nuopelnus" nuostatų patvirtinimo
2015-02-03   2-69   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų sveikatos sužalojimų atliekant tarnybines pareigas, kurioms būdingi specifinės veiklos požymiai, tyrimo tvarkos aprašas
2015-01-29   2-54   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
2015-01-29   2-61   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2015-2017 metų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo
2015-01-20   2-38   Dėl atlyginimo asmenims, suteikusiems Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupciniopobūdžio nusikalstamas veikas
2014-11-28   2-377   Dėl STT direktoriaus 2014 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 26-98 „Dėl STT darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų ir reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, įvertinimo ir apskaitos ir saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2014-11-28   2-378   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2012 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 2-148 „Dėl baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų darymo ir jų apskaitos STT tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2014-10-09   2-302   Dėl nereikalingo arba netinkama (negalimo) naudoti Specialiųjų tyrimų tarnybos turto pardavimo viešuosiuose prekių aukcionuose taisyklių parvirtinimo
2014-09-15   2-276   Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos gautos paramos apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2014-09-08   26-98   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų ir reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2014-08-15   2-245   Dėl Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl STT darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
2014-06-05   2-185   Dėl savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo
2014-05-08   2-154   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 2-172 „Dėl pranešimų pateikimo Specialiųjų tyrimų tarnybai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2014-04-03   2-100   Dėl valstybės įstaigos korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo
2014-03-18   2-78   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 2-117 „Dėl teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2014-01-30   2-19   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
2013-12-16   2-362   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tanrybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2013-09-13   2-288   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
2013-06-03   2-196   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2013-04-24   2-141   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 2-102 „Dėl atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
2013-04-12   2-131   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų specialiosios aprangos dėvėjimo taisyklių patvirtinimo
2013-04-04   2-117   Dėl teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo
2013-04-03   2-111   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 2-172 „Dėl pranešimų pateikimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2013-03-29   2-102   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atliekamo išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybių vertinimo ir korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2013-03-04   2-64   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tanybos direkoriaus 2011 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 2-172 „Dėl pranešimų pateikimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2013-02-05   2-36   Dėl prašymų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą formų patvirtinimo
2012-11-22   2-349   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 2-102 „Dėl atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
2012-05-22   2-162   Dėl pranešimų pateikimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai tvarkos aprašo, patvirtinto STT direktoriaus 2011 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 2-172 „Dėl pranešimų pateikimo STT tvarkos aprašo patvirtinimo", pakeitimo
2012-05-03   2-148   Dėl baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų darymo ir jų apskaitos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo
2012-03-09   2-92   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2007 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 2-264 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos garbės ženklų“ pakeitimo
2012-03-09   2-91   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos padėkų už nuopelnus, bendradarbiavimą ir pagalbą skyrimo nuostatų patvirtinimo
2012-02-09   2-57   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2011-11-21   2-360   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2006 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 2-81 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos viešosios ir oficialios informacijos teikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
2011-10-21   2-366   Dėl kreipimosi į STT dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, arba apie asmenį, kurį į pareigas ES ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, pateikimo patvirtinimo
2011-10-21   2-367   STT direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. 2-281 ,,Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos supaprastintų pirkimų taisyklių patvirtinimo“
2011-10-21   2-368   Dėl STT direktoriaus 2006 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 2-45 ,,Dėl LRSTT viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir STT viešųjų pirkimų komisijų darbo reglamento, nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimo formų patvirtinimo" pakeitimo
2011-10-21   2-362   Dėl skyrimo į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos struktūrinių padalinių, nesančių kitame struktūriniame padalinyje, vadovų ir pavaduotojų pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo
2011-08-12   2-272   Dėl pirkimų organizatorių paskyrimo ir supaprastinto pažymos formos patvirtinimo
2011-08-12   2-271   Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
2011-06-28   2-215   Dėl neigiamos informacijos apie STT pareigūnus tikrinimo tvarkos aprašo ir tarnybinių nusižengimų tyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo STT pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo
2011-05-17   2-172   Dėl pranešimų pateikimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai tvarkos aprašo patvirtinimo
2011-05-13   2-170   Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo
2010-07-12   2-215   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 2-28 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Vadovų tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2009-09-03   2-211   Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 2-227 „Dėl įėjimo į Specialiųjų tyrimų tarnybos patalpas ir filmavimo, fotografavimo, garso ar vaizdo įrašų darymo tarnybos patalpose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
2009-02-02   2-28   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Vadovų tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo
2006-08-30   2-164   Dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo formos ir administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo taisyklių patvirtinimo (šio įsakymo 2010-03-09 pakeitimą rasite dokumento viršuje pasirinkę PAKEITIMAI)
2005-12-12   2-232   Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų elgesio kodeksas

geltonai-mėlyna linija