Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

Informacija apie darbo užmokestįSpausdinti

Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas 2017 m. I ketv. 
2017 m. II ketv. 
STT pareigūnai    
Direktorius 3085
3085
Direktoriaus pavaduotojas 2784
2784
Valdybos viršininkas 2360
2360
Valdybos viršininko pavaduotojas 2100 2100
Skyriaus viršininkas 1977
1945
Skyriaus viršininko pavaduotojas 1789 1789
Poskyrio viršininkas 1777 1765
Vyriausiasis specialistas 1601 1581
Vyresnysis specialistas 1317 1334
Specialistas 1047 1044
Jaunesnysis specialistas 944
944


Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2017 m. I ketv. 
2017 m. II ketv.
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis    
Vyriausiasis specialistas 1141
1105
Vyresnysis specialistas 764 792
Specialistas 731
744
Jaunesnysis specialistas 569
569
Valytoja 600 543


STT pareigūnų ir darbuotojų paskatinimai 2016 metais:

2016 m. IV ketvirtį 20-ičiai pareigūnų už pavyzdingą tarnybą išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos. Išmokų suma 26269,90 Eur.

2016 m. IV ketvirtį 4-iems darbuotojams už labai gerą darbą išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos. Išmokų suma 2783,20 Eur.

2016 m. II ketvirtį keturiems STT pareigūnams už pavyzdingą tarnybą ar nepriekaištingą darbą atlikus ypatingos svarbos užduotį skirtos vienkartinės piniginės išmokos. Išmokų suma 5291,79 Eur.

2016 m. I ketvirtį vienam STT pareigūnui už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą Vasario 16-osios - Lietuvos Nepriklausomybės dienos proga skirta vienkartinė vidutinio darbo užmokesčio dydžio vienkartinė piniginė išmoka – 1198,26 Eur.

geltonai-mėlyna linija