Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

Informacija apie darbo užmokestįSpausdinti

Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ) eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas 2016 m. II ketv. 
2016 m. IV ketv. 
STT pareigūnai    
Direktorius 3071 3085
Direktoriaus pavaduotojas 2812 2759
Valdybos viršininkas 2385 2384
Valdybos viršininko pavaduotojas 2269 2289
Skyriaus viršininkas 1935 1924
Skyriaus viršininko pavaduotojas 1814 1745
Poskyrio viršininkas 1705 1737
Vyriausiasis specialistas 1554 1589
Vyresnysis specialistas 1136 1003
Specialistas 1136 1028
Jaunesnysis specialistas 918 934

 

Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas 2016 m. II ketv. 
2016 m. IV ketv.
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis    
Vyriausiasis specialistas 905 1001
Vyresnysis specialistas 744 752
Specialistas 629 700
Jaunesnysis specialistas 565 565
Darbininkas 350 380
Valytoja 439 446


STT pareigūnų ir darbuotojų paskatinimai 2016 metais:

2016 m. IV ketvirtį 20-ičiai pareigūnų už pavyzdingą tarnybą išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos. Išmokų suma 26269,90 Eur.

2016 m. IV ketvirtį 4-iems darbuotojams už labai gerą darbą išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos. Išmokų suma 2783,20 Eur.

2016 m. II ketvirtį keturiems STT pareigūnams už pavyzdingą tarnybą ar nepriekaištingą darbą atlikus ypatingos svarbos užduotį skirtos vienkartinės piniginės išmokos. Išmokų suma 5291,79 Eur.

2016 m. I ketvirtį vienam STT pareigūnui už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą Vasario 16-osios - Lietuvos Nepriklausomybės dienos proga skirta vienkartinė vidutinio darbo užmokesčio dydžio vienkartinė piniginė išmoka – 1198,26 Eur.

geltonai-mėlyna linija