Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

Informacija apie darbo užmokestįSpausdinti

Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas 2017 m. II ketv. 
2017 m. III ketv. 
STT pareigūnai    
Direktorius 3085
3085
Direktoriaus pavaduotojas 2784
2784
Valdybos viršininkas 2360
2352
Valdybos viršininko pavaduotojas 2100 2100
Skyriaus viršininkas 1945
1935
Skyriaus viršininko pavaduotojas 1789 1802
Poskyrio viršininkas 1765 1757
Vyriausiasis specialistas 1581 1607
Vyresnysis specialistas 1334 1334
Specialistas 1044 1044
Jaunesnysis specialistas 944
944


Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2017 m. II ketv. 
2017 m. III ketv.
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis    
Vyriausiasis specialistas 1105
1199
Vyresnysis specialistas 792 788
Specialistas 744
772
Jaunesnysis specialistas 569
569
Valytoja 543 538


STT pareigūnų ir darbuotojų paskatinimai 2016 metais:

2016 m. IV ketvirtį 20-ičiai pareigūnų už pavyzdingą tarnybą išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos. Išmokų suma 26269,90 Eur.

2016 m. IV ketvirtį 4-iems darbuotojams už labai gerą darbą išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos. Išmokų suma 2783,20 Eur.

2016 m. II ketvirtį keturiems STT pareigūnams už pavyzdingą tarnybą ar nepriekaištingą darbą atlikus ypatingos svarbos užduotį skirtos vienkartinės piniginės išmokos. Išmokų suma 5291,79 Eur.

2016 m. I ketvirtį vienam STT pareigūnui už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą Vasario 16-osios - Lietuvos Nepriklausomybės dienos proga skirta vienkartinė vidutinio darbo užmokesčio dydžio vienkartinė piniginė išmoka – 1198,26 Eur.

Atnaujinimo data: 2017-10-05

geltonai-mėlyna linija