Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

Teisės ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriusSpausdinti

  • nagrinėja, vertina ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios;
  • rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;
  • vertina ir teikia pastabas dėl gaunamų iš kitų institucijų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;
  • tikrina, ar sutarčių projektai atitinka galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, juridinės technikos reikalavimus;
  • atstovauja STT interesams visų instancijų teismuose ir administracinių ginčų komisijose;
  • palaiko ir plėtoja ryšius su užsienio šalių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis kovos su korupcija srityje;
  • atstovauja STT tarptautinėse antikorupcijos organizacijose;
  • rengia tarptautinių organizacijų finansuojamus ir vystomojo bendradarbiavimo kovos su korupcija projektus, organizuoja tarptautinių sutarčių ir susitarimų projektų rengimą, pasirašymą ir vykdymą.
geltonai-mėlyna linija